اخبار شرکتانوشیروان روحانی
مستركلاس انوشيروان روحانى در اسفند 96

تور جدید مستركلاس هاى پیانو انوشيروان روحانى در شهر های کرج , بوشهر , یزد , بندرعباس , اصفهان , شیراز , رشت , مشهد , کرمان از اول بهمن تا اسفند ۱۳۹۶ ادامه پیدا .....

مستر کلاس انوشیروان روحانی در بهمن 1395

دوره جدید مستر کلاس پیانو انوشیروان روحانی در شهرهای شیراز ، اصفهان ، کرمان ، رشت ، بندرعباس و یزد برگزار خواهد شد برای کسب اطلاعات بیشتر ......

 مستركلاس انوشيروان روحانى در شهر رشت

تور مستركلاس هاى ایران انوشيروان روحانى در شهر رشت در تاریخ ۲۴ شهریور ادامه پیدا میکند و از ۲۴ مهر در شیراز , اصفهان , مشهد , کرمان و دیگر شهرهای .....